Den vooruzhennykh sil Rossii (07.05.2017-07.05.2017)

Overall Match Results: Standard

Place % Points # Competitor Rang Cat Tag Reg
1 100.00 761.2130 8 Khmara Dmitriy V RUS
2 90.50 688.8933 12 Timoshenko Aleksey P RUS
3 89.43 680.7403 1 Krivenko Dmitriy V RUS
Generated by http://www.makeready.ru, 22:42:38 26.07.2018, page 1.

Den vooruzhennykh sil Rossii (07.05.2017-07.05.2017)

Overall Match Results: Production

Place % Points # Competitor Rang Cat Tag Reg
1 100.00 746.6419 4 Vodvud Viktor Z RUS
2 88.15 658.1694 5 Latyshev Evgeniy V B RUS
3 83.43 622.9104 9 Korolyev Yuriy V RUS
4 80.54 601.3240 14 Ivanov Konstantin A RUS
5 66.94 499.7776 6 Goncharov Vyacheslav G RUS
6 36.37 271.5346 15 Poberezkin Vadim V RUS
7 12.35 92.2053 10 Dorofeev Andrey V RUS
Generated by http://www.makeready.ru, 22:42:38 26.07.2018, page 2.